Kalendár 2012

1 January 2012

Moja foto prvotina je oficiálne na svete. Pre hudobno-tanečnú skupinu Kuk som nafotila kalendár. Celodenné fotenie pri -8°C dalo celkom zabrať. 

Kalendár vznikol z potreby vytvoriť priestor pre znovuobjavenie a prinavrátenie sveta starých kysuckých životných príbehov z nedávnej minulosti a ich priblíženie verejnosti. Cieľom kalendára je oživenie 12-tich momentov zo života našich predkov, kysučanov, na ktoré už chtiac-nechtiac sadá prach minulosti .

Inšpiráciu som čerpala z rozprávania a dlhoročných pracovných skúseností Márie Húšťavovej a manželov Paľa a Amálie Kužmových, za čo im patrí veľká vďaka. Takisto ďakujem kysuckému múzeu za poskytnutiepriestorov.

JANUÁR:

Ľudia medzi sebou rozprávali, že fajčenie vymyslel Boh preto, aby si ťažné zvieratá mohli oddýchnuť od namáhavej práce, či už v lese alebo na poli. Inšpirované fotografiou pána Byráka z Rakovej. 2

FEBRUÁR:

Oheň v živote človeka plnil dôležitú úlohu. Z duchovného hľadiska mal oheň primárne ochrannú funkciu. Jeden z jeho dôkazov sa zachoval dodnes - posväcovanie hromničných sviečok. Ich plameň mal ochraňovať statok pred živelnými pohromami. Aj v súčasnosti ešte vidíme staré mamy zapaľovať “hromničky” pri krupobitiach a silných búrkach.
4

MAREC:

Ľudia hrdo spievali kedykoľvek a kdekoľvek, pri každej príležitosti, ktorá sa naskytla. Často sa spevom, tzv. “haľakaním” dorozumievali pri pasení. V čierňanskej doline boli gajdy často sprievodným nástrojom za spevu hlavnej speváčky. 

8

APRÍL:

“NA PREDNOVEK ” (obdobie medzi Veľkou nocou a májom) sa robili svadby len sporadicky, z dôvodu nedostatku obživy. Vydávali sa len prespanky, ktoré nemohli dlhšie čakať alebo vdovy, ktoré potrebovali “chlapskú ruku v chalupe”. 

9

MÁJ:

Konali sa majálesy - zábavy, kde sa nadväzovali prvé kontakty medzi mužom a ženou. Mládenci si vyberali dievčatá a s muzikou sa po tancovačke chodilo z domu do domu zahrať gazdom a gazdinám, ktorých dcéry sa mládencom páčili. 

3

JÚN:

Na sv. Jána sa traduje veľa historiek a zvykov. Pani Húšťavová z Čadce spomína, ako jej doma zakazovali chodiť cez krížne cesty, lebo v tento deň na ne bosorky vylievali svoje čary. Preto sa na Jána ľudia cestám vyhýbali a prechádzali radšej cez polia po nevyšľapaných chodníkoch.

11

JÚL - AUGUST:

Leto znamenalo pre Kysučanov tvrdú drinu na neúrodnom kuse rodnej hrudy. Zábava cez leto bola len výnimočnou udalosťou. Prednosť dostávala práca v lesoch a na poliach, ktorá znamenala zabezpečenie poživne na zimu. 

10

12

SEPTEMBER:

Vraj na Horných Kysuciach boli vychýrené židovské muziky, ktoré sa vyznačovali vysokým herným prejavom. Túto informáciu sa dozvedáme z informácií získaných výskumom manželov Kužmových.

1

OKTÓBER:

Siroty sa bežne vydávali bez vena. Preto sa im ľahko mohlo stať, že nastávajúca svokra v deň svadby schovala svojmu synovi do košele dva čepce. Tie symbolizovali, aby buď nevesta skoro umrela, alebo aby ženích od nej odišiel a našiel si inú, bohatšiu. Životná skúsenosť v rodine M. Húšťavovej z Čadce od Vojtov.

6

NOVEMBER:

Kopaničiarske osídlenie v čierňanskej doline malo donedávna silnú tradíciu. Osadníci žili v uzavretých spoločenstvách a svoje teritórium rozširovali napádaním susedných osád. Neexistovalo, aby v každom dome nebola aspoň jedna zbraň. Valasi vyvražďovali celé osady, zaberali teritórium a majetok. V týchto končinách sa tradovala krvná pomsta.

7

DECEMBER:

Od Lucie do Vilijového dňa gazda vyrezával stolček, na ktorý keď si sadol na polnočnej omši, uvidel, ktorá žena v kostole je bosorka.

5


Top